Powrót

Dane Rejestrowe

Koksztys S.A. ul. Objazdowa 50, 54-513 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000411495, posiadająca nr NIP 8992572748, oraz nr REGON 933041867, kapitał zakładowy 100 000 zł, wpłacony w całości

Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka Komandytowa ul. Objazdowa 50, 54-513 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000219618, posiadająca nr NIP 8992522495, oraz nr REGON 933041212, kapitał zakładowy 82 500 zł, wpłacony w całości

Koksztys Ubezpieczenia Spółka z o.o. ul. Objazdowa 50, 54-513 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000466503, posiadająca nr NIP 8992744793, oraz nr REGON 022164138, kapitał zakładowy 5 000 zł, wpłacony w całości

Koksztys 99 Spółka z o.o. ul. Objazdowa 50, 54-513 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000485466, posiadająca nr NIP 8992748584, oraz nr REGON 022291575, kapitał zakładowy 5 000 zł, wpłacony w całości

ISI Wierzytelności Sp. z o.o. ul. Objazdowa 50, 54-513 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000427832 , posiadająca nr NIP 8992737830, oraz nr REGON 021965741, kapitał zakładowy 5 000 zł, wpłacony w całości